Jagiellońskie Dni Mediacji 2014

Szanowni Państwo, w Polsce trwają dyskusje nad wzmocnieniem znaczenia mediacji oraz prawną regulacją roli mediatora. Odpowiedzialny w niej udział wymaga wiedzy opartej na naukowych podstawach, poszukiwań o interdyscyplinarnym charakterze oraz dialogu teoretyków z praktykami. Spełnienie tych warunków stało się punktem wyjścia do organizacji Jagiellońskich Dni Mediacji 2014 odbywających się pod hasłem „Ile mediacji w państwie? Ile państwa w mediacji?".

Tytuł konferencji skrywa w sobie zamysł poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie mediacja we współczesnej Polsce powinna być regulowana normami prawnymi oraz wspierana przez państwo w inny sposób aniżeli poprzez przepisy prawa. Odpowiedzi na tak postawione pytania będą szukać pracownicy nauki, adwokaci, prokuratorzy, sędziowie oraz mediatorzy w czterech sesjach dyskusyjnych: „Bariery rozwoju mediacji w Polsce: wyniki badań społecznych", „Mediator, czyli, kto?", „Supermediacja: jeden konflikt, wiele spraw" oraz „Mediacja: sprawiedliwość alternatywna, czy alternatywa dla wymiaru sprawiedliwości".

Podczas obrad obok dyskusji ekspertów zostaną przedstawione wyniki kilkuletnich badań prowadzonych pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Płeszki na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Projekt badawczy finansowany był przez Narodowe Centrum Nauki i dotyczył alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich zastosowania w polskim systemie prawnym. Szczególna uwagę poświęcono mediacji z perspektywy teoretyczno-prawnej, dogmatycznej i empirycznej.

Konferencję organizuje Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Katedrą Socjologii Prawa UJ, Katedrą Teorii Prawa UJ, Katedrą Postępowania Administracyjnego UJ, Katedrą Postępowania Karnego UJ, Zakładem Postępowania Cywilnego UJ oraz Małopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam do udziału w konferencji naukowej Jagiellońskie Dni Mediacji 2014 „Ile mediacji w państwie? Ile państwa w mediacji?", która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2014 w Krakowie.

Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
Kierownik Centrum ARS